ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δνση: Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Δνση Αλληλογραφίας: Ναυαρίνου 3,
55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

τηλ. 2651005692, 2310224712, 6979313961
email: gkarafyl@cc.uoi.gr
gkarafyl@yahoo.com
 


- Επαγγελματική ιδιότητα: Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

- Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία με έμφαση στη Φιλοσοφία της Παιδείας και την Κοινωνική Φιλοσοφία

-Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φιλοσοφία της Παιδείας, Νεοελληνική Φιλοσοφία, Διαφωτισμός, Πραγματισμός, Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία
                       
               

Athens, 9-15 July 2016